PROCES WNIOSKOWANIA O DOFINANSOWANIE: 

1. Klient w jednym z naszych salonów lub przy pomocy doradcy ustala cenę samochodu orać model wraz z przystosowaniem

– wystarczy informacja przekazania ustnie lub oferta z jednego naszych salonów.

2. Klient składa dokumenty na dofinansowanie do właściwego oddz. PFRON – składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej (przez teletransmisję danych lub w Oddziale PFRON przy pomocy pracownika Oddziału). Dokumenty:

a) Wniosek (z ceną auta)

b) Orzeczenie o niepełnosprawności

c )Skan prawa jazdy- (auto dostosowane dla kierowcy)

d) Potwierdzenie sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną (dla opiekuna osoby niepełnosprawnej)

e) Oświadczenie o nieodsprzedaniu samochodu przez okres 60 miesięcy od daty wystawienia FV

3. Po akceptacji wniosku i przyznaniu środków na zakup samochodu PFRON podpisuje z klientem umowę.

4. Na podstawie umowy między PFRON- Klient, Klient zamawia samochód.

5. Wypłata środków z funduszu PFRON nastąpi po przedstawieniu przez Klienta FV oraz protokołu zdawczo-odbiorczego

ZAMÓWIENIE AUTA: 

1. Po akceptacji wniosku o dofinansowanie, w mailu z informacją o przyznaniu dofinansowania, Klient otrzymuję umowę między Klientem a Pefronem. 

2. Na podstawie Umowy Klient-PFRON w naszym salonie spisujemy umowę (wcześniej w celu rezerwacji auta wymagamy zaliczki).

ROZLICZENIA:

Wartość dofinansowania dla kierowców (przystosowanie do kierowania osób poruszających się na wózku): 

do kwoty 150.000,00 zł – 80%

nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł – 50%

nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł – 30%

nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł – 0%;

Wartość dofinansowania dla pasażerów (przystosowanie do przewozu osób poruszających się na wózku):

do kwoty 130.000,00 zł – 85%

nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł – 50%,

nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł – 30%

adwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł – 0%